Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Acupunctuur Edwina Mariën

Jan Baptist Verlooystraat 3 - 2020 Antwerpen (tegenover Expo)

0477/74.70.56   

KORTE HISTORIEK

De basis van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) en acupunctuur werd meer dan 2000 jaar geleden gelegd in opdracht van de Chinese keizers. De term acupunctuur stamt af van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). De oorspronkelijke naam was eigenlijk ‘Zhenjiu’, wat acupunctuur en moxa betekent.

Alle medische kennis, waarop de TCG gebaseerd is, steunt op empirische gegevens en werd van generatie op generatie mond aan mond overgedragen. In het midden van de 20ste eeuw werd, in opdracht van Mao Zedong, de TCG onderworpen aan systematisch wetenschappelijk onderzoek, waarmee de opkomst van deze geneeswijze in de westerse wereld een feit was. Momenteel wordt acupunctuur bij één derde van de wereldbevolking toegepast.  

BASISFILOSOFIE

  • De TCG heeft een empirische of proefondervindelijke grondslag wat betekent dat de kennis rond ziekte en gezondheid het resultaat is van eeuwenlange observatie. Omdat men 2000 jaren geleden nog niet beschikte over de anatomische en biochemische kennis, die de medische wereld nu rijk is, werden de vaststellingen omschreven in termen die rechtstreeks verwijzen naar de natuur.
  • Ook ligt in de TCG de nadruk op de gehele mens, in tegenstelling tot de westerse geneeskunde waar ziekten meer analytisch en microscopisch bekeken en behandeld worden. Deze holistische manier van denken, waar lichaam, geest en omgeving niet meer los van mekaar gezien kunnen worden, krijgt ook in de westerse wereld steeds meer voorstanders.
  • In de TCG wordt gezondheid energetisch bekeken, terwijl de westerse geneeskunde meer gefocust is op anatomische en materiële kenmerken. Naast de symptomen wordt voornamelijk de oorzaak van het probleem aangepakt met vaker een blijvende oplossing tot gevolg.

HET YIN-YANG PRINCIPE

De tegengestelde begrippen Yin en Yang vormen de basis van de Chinese filosofie. Ze zijn mekaars tegenpool, maar kunnen toch niet zonder mekaar bestaan. In alle Yin zit een beetje Yang en in alle Yang zit een beetje Yin. Yin en yang zijn ook geen absolute begrippen, ze zijn steeds relatief: er is geen sprake van warmte als koude niet zou bestaan, geen sprake van een man als er geen vrouw was...

Alles op onze aardbol bestaat uit Yin en Yang: alle voorwerpen, planten, dieren, het menselijk lichaam, de organen,…

Ook ziektes kunnen ingedeeld worden volgens dit principe. Yin-ziektes gaan eerder gepaard met een gevoel van koude en lusteloosheid, terwijl Yang-ziektes eerder symptomen van warmte, koorts en irritatie vertonen.

VIJF-ELEMENTENLEER

Bovenstaande Yin-Yang theorie wordt bovendien gecombineerd met de leer van de 5 elementen uit de natuur (hout, vuur, aarde, metaal, en water). Aan elk element worden verschillende kwaliteiten (de zogenaamde correspondenties) toegekend en tussen de verschillende elementen bestaan er onderlinge relaties waarbij er allerhande cycli mogelijk zijn.

  • De voedende cyclus: water voedt hout (doet planten en de natuur groeien), hout voedt vuur, vuur voedt aarde (maakt aarde vruchtbaar), aarde voedt metaal (ertsen in de grond) en metaal voedt het water (mineralen in bronwater).
  • De controlerende cyclus: water controleert vuur (tempert het), hout controleert de aarde, vuur het metaal enz.

De elementen zijn met elkaar verbonden en voeden elkaar via verschillende wegen om de balans zo optimaal mogelijk te houden.

De elementen kunnen mekaar echter ook tegenwerken waardoor er klachten ontstaan. 

DE VITALE SUBSTANTIES

Vanuit oosters standpunt bestaat het menselijk lichaam uit verschillende bestanddelen of vitale substanties.

Qi is de energie die doorheen een netwerk van meridianen doorheen het lichaam stroomt. We hebben Qi nodig om te leven, om te bewegen, om ons lichaam warm te houden en om ons immuniteitssysteem in stand te houden. Als Qi verzwakt of stagneert (niet meer vlot stroomt) worden we sneller moe, hebben we het vlug koud, zijn we sneller ziek. Er zijn verschillende soorten Qi: Qi die we uit onze voeding of uit de zuurstof die we inademen halen, en Qi die we bij onze geboorte van onze ouders meekrijgen.

Xue kunnen we vrij vertalen als ‘bloed’, maar Xue is meer dan enkel de vloeistof die het lichaam voedt en bevochtigt.

Een tekort aan Xue kan leiden tot symptomen van duizeligheid, zwarte vlekjes voor de ogen, droge huid en bleke gelaatskleur. Pijn is vaak het gevolg van een stase (slechte circulatie) van Xue. Huidaandoeningen en bloedingen kunnen het gevolg zijn van te veel hitte in het bloed. Xue, dat Yin van aard is, biedt ook de ideale basis en tegenpool voor de Shen, die eerder Yang is (zie verder). Een goede basis van Xue is dus nodig om mentale problemen te vermijden.

Ons genetisch materiaal Jing is verantwoordelijk voor de groei en belangrijk voor de voortplanting.

Ontwikkelingsstoornissen, onvruchtbaarheid en vroegtijdige veroudering kunnen wijzen op een zwakte van Jing.

Met Jin-ye worden alle sappen in ons lichaam bedoeld (speeksel, urine, zweet en verteringssappen) met uitzonderring van Xue (bloed). Zij zorgen voor de bevochtiging van de huid, de spieren, de gewrichten en de organen. Tekens van droogte en deshydratatie kunnen wijzen op een te kort aan Jin-ye. Een teveel aan Jin-ye geeft "damp" of "slijm" in het lichaam.

Onder Shen verstaan we ons bewustzijn, onze emoties, ons denken. Een onevenwicht in de Shen kan leiden tot slaapproblemen en mentaal-emotionele instabiliteit.

OORZAKEN VAN ZIEKTEN

Een gezond evenwicht tussen Yin en Yang en tussen de verschillende lichaamssubstanties , én een goede interactie tussen de 5 elementen geeft een gezond lichaam en een gezonde geest.

Ziekte wordt veroorzaakt door een onevenwicht in de verschillende systemen. Dit onevenwicht kan veroorzaakt worden door een intern probleem, een extern probleem of een combinatie van beiden.

Té veel of onderdrukte emoties, té veel werken of een foutief voedingspatroon behoren tot de interne oorzaken

Externe oorzaken zijn gerelateerd aan het klimaat (wind, vocht of damp, koude, hitte, vuur en droogte).

DIAGNOSE & ENERGETISCH BILAN

Laat ons eerst duidelijk stellen dat een acupuncturist GEEN westerse diagnose stelt.


De diagnosestelling in de TCG gebeurt op een andere basis dan in het Westen. Er wordt een zogenaamd 'energetisch bilan' opgesteld op basis van een globale observatie, een uitgebreide ondervraging, een polspalpatie en een tongobservatie.

Bij de ondervraging en observatie wordt steeds naar het totaalbeeld van de patiënt geïnformeerd, zodat soms wel 'rare' vragen gesteld kunnen worden, die in eerste instantie blijkbaar niets met de aandoening te maken hebben.


De Chinese polsdiagnose is ook meer dan enkel het voelen van het hartritme. De Chinese pols telt 27 verschillende polskwaliteiten. Afhankelijk van eigenschappen zoals de snelheid, diepte, breedte, lengte en amplitude van de pols wordt een beeld verkregen van de gezondheids- of ziektetoestand van de patiënt.

Het komt voor de patiënt misschien wat vreemd over, wanneer hem gevraagd wordt de tong uit te steken bij het onderzoek. Nochtans is de tong ook een reflectie van de toestand van meridianen en organen.

De tong wordt geïnspecteerd op vorm, kleur, vochtigheid en tongbeslag en geeft een beeld van de Yin en Yang in de mens. Zo heeft ook elk intern orgaan een eigen zone op de tong.


Er worden ook steeds westerse onderzoeksverslagen (RX, CT-scan, urine- of bloedonderzoeken, echografie, cardiogram,....) bekeken. Vergeet deze bij een eerste bezoek niet mee te brengen.


Bij twijfel wordt de acupunctuurbehandeling niet opgestart, maar wordt de patiënt eerst terug doorverwezen naar de behandelende arts. Doorverwijzing kan nodig zijn om bepaalde ziektebeelden te bevestigen of uit te sluiten.

BEHANDELINGEN

Het plaatsen van acupunctuurnaalden is de meest gekende behandeling binnen de TCG.

Met acupunctuur kunnen onevenwichten tussen Yin en Yang, tussen de vitale substanties en tussen de organen in het lichaam hersteld worden. Acupunctuur zet het lichaam en de geest aan zichzelf te genezen. Daarbij heeft acupunctuur ook een preventieve werking: het verhoogt de natuurlijke weerstand en heeft een positieve invloed op de vitaliteit.

De acupuncturist maakt hiervoor een keuze uit de meer dan 360 acupunctuurpunten, gelegen op de meridianen (12 hoofdmeridianen, 8 extra-meridianen en enkele secundaire meridianen). De acupunctuurpunten zijn die plaatsen op de meridianen, waar men het beste effect kan uitoefenen op de circulatie en de balans van de energie. Elk van deze punten heeft zijn eigen functie hebben bij het herstel van verstoorde energie.

Om de balans in het lichaam te herstellen maakt de acupuncturist gebruik van zeer fijne steriele wegwerpnaalden (veel fijner dan injectienaalden!). Het prikken wordt daarom nauwelijks als pijnlijk ervaren. Wanneer de naald op de juiste diepte zit, past de therapeut een naaldtechniek toe (ofwel stimulatie ofwel sedatie). Deze naaldsenstatie, die de Chinezen ‘Deqi' noemen, is noodzakelijk om invloed uit te oefenen op een acupunctuurpunt. De naaldsensatie kan wel gevoeld worden (kriebelingen, zwaartegevoel, electrisch schokje), maar mag niet als pijnlijk ervaren worden.

Op deze klasssieke naaldtechncieken zijn een aantal moderne toepassingen mogelijk waaronde laseracupunctuur of ooracupunctuur.

Cupping is een behandelingstechniek waarbij men een vacuüm creëert met behulp van glazen bollen.

.Een uitgebalanceerd voedingspatroon, weliswaar vanuit Oosters standpunt, is zeer belangrijk voor het ondersteunen van bepaalde organen. Zo kan je zelf actief aan je genezingsproces meewerken.